Waarom bouwhistorisch onderzoek?

Als je een historisch pand wilt gaan verbouwen of restaureren is het belangrijk inzicht te krijgen in de monumentale waarden van het gebouw. Met welke elementen dient je ontwerp absoluut rekening te houden en welke zijn van minder belang?  Hierop geeft bouwhistorisch onderzoek antwoord.

 

Het verhaal achter je pand

 

Niet alleen krijg je een beeld van de architectuur, bouwfases, constructie en de toegepaste materialen en technieken,  je komt ook meer te weten over het verhaal achter een object. Wie heeft het gebouwd en wanneer? Hoe werd het bewoond of gebruikt? En waarom staat het eigenlijk op de plek waar het staat? 

 

Bouwhistorisch onderzoek levert bijna altijd verrassende ontdekkingen op. Ze versterken de identiteit van een gebouw en inspireren bij het maken van ontwerpplannen. 

 

Een beter oordeel over je plannen

 

Met de resultaten kan een gemeente, provincie of monumenten-commissie zich beter een oordeel vormen over je plannen. Vaak wordt bouwhistorisch onderzoek dan ook verplicht gesteld bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een monument.

 

Bij Jim Klingers kun je terecht voor alle soorten gebouwen en objecten in Nederland, Vlaanderen en het Duitse grensgebied, ook als het gaat om jongere bouwkunst. Er is keuze uit verschillende vormen van onderzoek, van oppervlakkig tot  zeer diepgaand.


Advies bij verbouw of restauratie?

Historische gebouwen worden voortdurend aangepast aan nieuwe eisen of bestemmingen. Niet altijd gebeurt dat op een manier die recht doet aan het bouwwerk.

 

Onnodige sloop van historische onderdelen, gebruik van verkeerde metselspecie, ondoordachte isolatiemaatregelen, toepassing van hydrofobeermiddelen… Het zijn slechts enkele van de vele missers die bij verbouwingen, restauraties en herbestemmingen worden gemaakt – soms ook door bedrijven

die zeggen in restauraties gespecialiseerd te zijn. De schade van verkeerde ingrepen kan enorm zijn en valt soms niet meer terug te draaien.

 

Dus ga je aan de slag met een oud gebouw en wil je weten wat verantwoord is en wat niet? Jim Klingers helpt graag bij het zoeken naar de juiste oplossingen en verzorgt desgewenst de schadeanalyse en werkomschrijving.