Publicaties

De rapportages van de onderzochte bouwwerken zijn te vinden onder onderzoeken

 

Echten, beschermd dorpsgezicht (2018)

'Het posthuis van Echten', verslag bouw- en cultuurhistorisch onderzoek samen met Wouter Schreuder (die per abuis als enige auteur staat vermeld). Pag. 29 - 34.  Uitgave open monumentendag De Wolden, 2018.

 

Historisch Jaarboek Groningen 2017

'Een redelijcke goede herberge de Punt genaemt'. De Groninger Punt te Glimmen: 18e-eeuws tolhuis blijkt 17e-eeuwse grensherberg. Pag. 28 - 47. Uitgave Vereniging Stad & Lande.

 

De kleuren van Jo Klingers (2012)

Overzicht van het werk van mijn vader, de beeldend kunstenaar

Jo Klingers (1933 - 2016).

 

Magazine Monumentaal (2006 - 2013)

Hieronder enkele oudere artikelen uit het woon- en erfgoedmagazine Monumentaal. De eerste drie afleveringen gaan over de eigenhandige restauratie van onze boerderij.

 

Aflevering bouw stookhok

Aflevering herstel vakwerkmuur

Aflevering over isolatie

 

Interview restauratieadviseur Thomas Nieuweboer

Interview bouwhistorici Battjes en Ladrak